Numerologi betyder læren om tal, og en af foregangsmændene inden for denne praksis er Pythagoras som også er meget kendt indenfor matematik og især geometri. En numerolog kan se om et ord har en god eller dårlig energi. Dette gøres især med navne, og får årligt mange danskere til at skifte til et navn, der har en bedre energi. Det kan også bruges til at se om to ord, tit fornavn og efternavn, eller dit eget og din partners navn, harmonere godt sammen.

I numerologi har hvert bogstav en talværdi, og for at finde et helt ords nummer plusser man alle talene med hinanden indtil man står tilbage med et et-cifret tal. Brug nedenstånede tabel for at udregne et ords nummer.

 

Nummer Kendetegn Bogstaver
1 Egoisme, enspænder A, J, S, Ø
2 God til samarbejde, følelsesmæssig stærk B, K, T, Å
3 Klog og glad, lykkenummer C, L, U
4 Fantasifuld D, M, V
5 Humorisktisk, God til at kommunikere E, N, W
6 Diplomatisk, Musikalsk, Succes F, O, X
7 Idealisme, Depression G, P, Y
8 Stabil, Forgældet H, Q, Z
9 Dominerende og kraftfuld I, R, Æ

 

For eksempel er navnet Jesper en et’er, da:

J = 1
E = 5
S = 1
P = 7
E = 5
R = 9

Dette giver tilsammen en værdi af 28 (5+1+7+5+9), og hvis vi forsætter med at plusse, får vi først tallet 10 og til sidst 1. Jespers kendetegn er dermed egoisme og enspænder.

Mestertal

Udover de 9 tal er der også de såkalte Mestertal. Det drejer sig om 11 og 22, og forekommer kun når man reducere tal fra et ord, og summen bliver 11 eller 22. Så reducere man ikke videre. En numerolog ser et Mestertal som noget ekstra kraftfuldt, og de har energi end de normale tal.

Tallet 11, også kaldet Magikeren, giver gode lederevner da de skærper ens fremsynethed, inspiration og intensitet. Det er dog ikke udelukkende gode ting tallet står for, da personer med dette tal let vil forfalde til magtmisbrug.

Tallet 22, også kaldet Bygmesteren, giver visionære evner, og gør at man bliver god til at analysere og gennemføre de ting man sætter sig for, men ligesom 11 har tallet 22 også sine ulemper. I sin iver for at blive færdig med opgaver kan man nemlig nemt komme til at bruge ufine metoder.